Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum

Crescendo


De Chr. Muziekvereniging “Cresendo” werd in 1930 opgericht

door Tj.P. de Vries. De Vries woonde in Hijum, maar was lid

van een korps in Hallum. Hij zei: “we moeten in Hijum ook

een muziekvereniging hebben.” De Vries riep een paar

dorpsgenoten bij elkaar en na enkele vergaderingen werd de

christelijke muziekvereniging op 22 februari 1930 officieel

opgericht. Veertien leden meldden zich aan.

,,Het waren twaalf hoorns en een grote en een kleine trom.

Het aanschafbedrag voor de veertien instrumenten was toen 466 gulden.”


De eerste dirigent, de heer Warbroek, werd opgevolgd door verscheidene anderen, waarbij de heer S. Hofman de kroon spande; hij zwaaide de scepter maar liefst 30 jaar, van 1935 tot 1964.

Daarna brak er een periode aan waarin er heel vaak van dirigent werd gewisseld. In 1979 kwam Teake Zijlstra uit Oudebildtzijl. Hij was amateur-dirigent en zei: ‘Ik wil jullie best helpen, maar ik kan niet met jullie naar een concours.’ Dat hinderde ons niets, want het was lastig een dirigent te vinden. Er was al zo vaak gewisseld. Zijlstra heeft het aardig wat jaren volgehouden. Tot hij in 1990 overleed aan een ernstige ziekte.”


In 1990 trad professioneel dirigente Sietske Fritsma aan en gaat "Crescendo" in muzikaal opzicht met sprongen vooruit. In 1992 wordt voor het eerst sinds 19 jaar (onder leiding van Sietske Fritsma)  weer deelgenomen aan het najaarsconcours en in de jaren daaropvolgend is de fanfare van de twee zusterdorpen Hjium en Finkum een regelmatige gast van het Bondsconcours.

Na Sietske Fritsma volgde Roelof Bakker haar op als dirigent. Sinds november 2000 wordt de dirigeerstok gehanteerd door Wim Dijkstra uit Burgum en onder zijn bezielende leiding doet "Crescendo" haar naam alle eer aan.


De laatste jaren onderscheidt Crescendo zich van andere muziekverenigingen door het organiseren van spectaculaire concerten zoals de PROM concerten die het in 2005 en 2007 heeft georganiseerd en uitgevoerd.


Denk daarnaast ook aan de vaak vernieuwende samenwerkingsverbanden waarmee zij probeert het toch ietwat stoffige imago van de fanfare wereld af te schudden. Goed voorbeeld hiervan is het nieuwe concours reglement bedoeld om het traditionele bondsconcours te vernieuwen. Hierop verscheen Crescendo met een compleet combo op het podium om een metal bewerking van de filmmuziek van Crimson-tide en het nummer "One Step Beyond" van de ska band "Madness" ten gehore te brengen. Dat de Jury nog niet klaar was voor deze ommezwaai bleek uit de toch wat lage waardering en het feit dat de meeste fanfares tegenwoordig weer ouderwets met 2 originele fanfare werken op het concours verschijnen.

Sinds april 2011 mocht Crescendo zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen in de 5de divisie en ook het jaar erop werden we Nederlands kampioen. Op het concours op Schiermonnikoog doen we het ook lang niet slecht. Samen met onze collega's uit Oudebildtzijl vormden we tot 2x toe een grote fanfare waarmee we de laatste keer met een 1ste prijs naar huis toe mochten.


....dus zoals u kunt lezen gaat deze fanfare nog altijd Crescendo...